Структура та завдання психологічної служби Друк
Понеділок, 14 лютого 2011, 10:37

Психологічна служба (далі - служба) в структурі освіти є складовою   частиною   державної   системи   охорони  фізичного  і психічного  здоров'я  молодих  громадян  України  і  діє  з  метою виявлення і створення оптимальних соціально-психологічних умов для розвитку особистості.
Служба  забезпечує  своєчасне  і  систематичне  вивчення психофізичного розвитку дитини,  мотивів її поведінки і діяльності з урахуванням  вікових,  інтелектуальних,  фізичних,  статевих  та інших індивідуальних особливостей, створення умов для саморозвитку та самовиховання,  сприяє виконанню освітніх  і  виховних  завдань навчальних закладів.
Психологічна   служба   у   своїй  діяльності  керується Конституцією України ,  Декларацією  прав  людини,  Конвенцією  про права дитини , Законами України  "Про  освіту", "Про загальну середню освіту",  чинним  законодавством  України  та цим Положенням про Психологічну службу із  змінами,  внесеними  згідно з Наказом МОН N 439 від 07.06.2001.
Діяльність   служби    в    системі    освіти    України забезпечується  практичними  психологами (соціальними педагогами), які мають вищу спеціальну освіту.  За  своїм  статусом  працівники служби  належать  до  педагогічних  працівників  і,  відповідно до чинного законодавства,  користуються всіма правами  і  гарантіями, передбаченими для них.
Психологічна служба тісно співпрацює з органами  охорони здоров'я,  соціального захисту,  сім'ї й молоді, внутрішніх справ, іншими зацікавленими відомствами,  а також  -  із  громадськими  і благодійними організаціями.