МЕТОДИКА «ВИ ХУДОЖНИК ЧИ МИСЛИТЕЛЬ?» Друк
Неділя, 29 серпня 2010, 19:50

 

МЕТОДИКА «ВИ ХУДОЖНИК ЧИ МИСЛИТЕЛЬ?»

Туріщева Л.В., «Настільна книга шкільного психолога», 2008р.,стр.236-237

Інструкція

Відповідайте на наступні твердження, користуючись одинадцяти-бальною системою: категоричному запереченню відповідає 0 балів, беззастережній згоді — 10, проміжне відношення — 5-6.

Твердження

1) У мене переважає гарний настрій.

2) Я пам'ятаю те, чому вчився в першому класі.

3) Прослухавши один раз, вдруге мелодію я можу правильно відтворитиїї.

4) Коли я слухаю розповідь, то уявляю її в образах.

5) Я вважаю, шо емоції в розмові тільки заважають.

6) Мені важко дається алгебра.

7) Я легко запам'ятовую незнайомі обличчя.

8) У групі приятелів я першим починаю розмову.

9) Якщо обговорюють чиїсь ідеї, то я вимагаю аргументів, томущо на віру нічого не сприймаю.

10) У мене переважає поганий настрій.

Підбиття підсумків

Підрахуйте окремо суму балів по рядках 1, 2, 5, 8, 9 (ліва півкуля). Підрахуйте окремо суму балів по рядках 3, 4, 6, 7, 10 (права півкуля). Порівняєте отримані суми.

Якщо у вас «лівопівкульний» результат більше, ніж на 5 балів перевищує «правопівкульний», то ви належите до логічного типу мислення. Ви,

загалом, оптиміст і вважаєте, що більшу частину своїх проблем у стані вирішити самостійно. Ви легко вступаєте в контакт із людьми. У своїх вчинках більше покладаєтеся на розрахунок, ніж на інтуїцію.

Якщо у вас «правопівкульний» результат більше, ніж на 5 балів перевищує «лівопівкульний», то ви належите до художнього складу. Такі люди трохи схильні до песимізму. Бажають покладатися більше на власні почуття. Не дуже товариські, зате продуктивно працюють навіть у несприятливих умовах (наприклад, шум).

Якщо «лівопівкульний» і «правопівкульний» результати не дуже відрізняються, то така людина поєднує у собі ознаки логічного й художнього мислення. Вона успішна там, де потрібне вміння бути послідовним і ретельним.

Ця методика дає одне із пояснень, чому одні шкільні науки даються легше, а інші, навпаки, важче.